Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou - Aura

Propagačno-integračná činnosť. Poskytovanie poradenstva ľuďom s epilepsiou, snaha o ich začlenenie do spoločnosti.

Adresa:
Dúbravská cesta 1, 84005 Bratislava
Telefón:
0907 531 908
IČO:
31768491