Slovenský zväz sclerosis multiplex

Pomoc osobám s diagnózou SM. Organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov.

Adresa:
Čulenova 12, 91701 Trnava
E-mail:
Telefón:
0918 636 623
IČO:
00896900