Jiráček Vlastimil, Ing.

Výroba, oprava a predaj dychových hudobných nástrojov: krídlovky, trumpety, lesné rohy, lovecké a historické nástroje.

Adresa:
Hostěrádky-Rešov 50, 68352 Hostěrádky-Rešov, ČR
Telefón:
+420 544 224 016
Fax:
+420 544 224 016
IČO:
46239502