ZÁKLADNÉ ÚDAJE

IČO: 17151481

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera

Poskytovanie odborného stredoškolského vzdelania zameraného na služby a stolárske práce.

http://www.soskh.sk/Adresa:

Kláštorná 2
06503 PodolínecTelefón:

052 4391 130


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt