Reedukačné centrum

Prevýchova a vzdelávanie detí - 4. až 9. ročník.

Adresa:
Školská 158, 07661 Bačkov
Telefón:
056 6783 427
056 678 34 34
Fax:
056 6783 427
IČO:
00215627

Kontaktný formulár