Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lom nad Rimavicou

Farský úrad, vysluhovanie sviatostí a obradov.

Adresa:
Lom nad Rimavicou 6, 97653 Lom nad Rimavicou
Telefón:
048 6180 007
IČO:
31920411