Odborový zväz pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

Odborový zväz pracovníkov.

Adresa:
Vajnorska 1, 81570 Bratislava
Telefón:
02 5557 4144
Fax:
02 554 21 692
IČO:
30842808

Kontaktný formulár