Poľnohospodársky podnik Hajná Nová Ves, akciová spoločnosť

Poľnohospodárska činnosť - živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka a ošípaných, rastlinná výroba.Adresa:

Hajná Nová Ves
95603 Hajná Nová VesTelefón:

038 5388 191


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt