Praktický lekár pre dospelých - MUDr. Erika Ferenczová

Ambulancia praktického lekára. Medicínska starostlivos, očkovanie, potvrdenia o spôsobilosti.

Adresa:
Sládkovičova 1, 98201 Tornaža
Telefón:
047 5522 980
IČO:
35662921