Evanjelická materská škola

Výchova detí v duchu kresťanskej etiky.

Adresa:
Muškátova 7, 04011 Košice
Telefón:
0911 900 870
IČO:
35573180