Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.

Súkromná materská škola a jasle Slniečko.

Adresa:
Clementisa 59, 90901 Skalica
E-mail:
c2xuaWVja29ub0BnbWFpbC5jb20=
Telefón:
0911 664 464
Fax:
034 664 46 48
IČO:
36084581