ZÁKLADNÉ ÚDAJE

IČO: 17310571

Slovenský šachový zväz

Oficiálna stránka zväzu, združujúceho slovenské šachové kluby. Články o šachu a šachových súťažiach. Turnaje, fotogaléria.

http://www.sach.skAdresa:

Junácka 6
83280 Bratislava


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt