ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca

Aktuálne informácie, tlačivá, kontakty na pracovníkov, štatistiky, nové pracovné miesta.

http://www.upsvar.sk/ra.html?page_id=240540Adresa:

Generála Viesta 4
05001 RevúcaTelefón:

058 4423 750

Fax:

058 4424 570


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt