Mesto Košice, Materská škola Dénešová

Štátna, 6-triedna materská škola so zameraním na pohybovo-rekreačný program, výtvarnú výchovu a folklór.

Adresa:
Dénešova 53, 04023 Košice
Telefón:
055 6437 161
Fax:
055 6437 161