Liečebno-výchovné sanatórium, Špeciálna základná škola internátna

Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov.

http://szsipolnykesov.edupage.orgAdresa:

Mojmírovská 70
95114 Poľný KesovTelefón:

037 7787 121


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt