Základná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda

História školy, nadané deti, o sv. Gorazdovi, rozvrhy tried, fotogaléria.

Adresa:
Sv. Gorazda 1, 01008 Žilina
E-mail:
c2tvbGFAenNnb3JhemRhLnNr
Telefón:
041 5656 878
Fax:
041 5656 878
IČO:
37813064