ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rok vzniku: 2004

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Poskytovanie služieb pre nezamestnaných.

http://www.upsvar.sk/no.html?page_id=240255Adresa:

Námestie A. Bernoláka 381/4
02901 NámestovoTelefón:

043 2445 999

Fax:

043 5523 004


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt