ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rok vzniku: 2004

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa

Zamestnanecké a sociálne služby.

http://www.upsvar.sk/sl.html?page_id=240710Adresa:

Farbiarska 57
06401 Stará ĽubovňaTelefón:

052 2446 101

Fax:

052 2446 109


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt