ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rok vzniku: 2004

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Štruktúra úradu, právne predpisy, úradné hodiny, kontakty.

http://www.upsvar.sk/tv.html?page_id=240825Adresa:

M. R. Štefánika 73/23
07501 TrebišovFax:

056 6726 395


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt