ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Rok vzniku: 2004

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

Poskytovanie služieb v oblasti sociálnych vecí.

http://www.upsvar.sk/bs.html?page_id=239890Adresa:

A. T. Sytnianskeho 1180
96958 Banská ŠtiavnicaTelefón:

045 2444 100

Fax:

045 2444 109


Nehľadajte dodávateľov,
oni si nájdu vás

Napíšte, čo potrebujete
Počkajte si na ponuky
Vyberte si najlepšiu
Zadajte dopyt